Loading

Obecné informace

 1. Tento server je určen pro prezentaci a rezervaci ubytovacích zařízení v České republice. Informace, které jsou na tomto serveru mají pouze informativní charakter. Server plazovani.cz neručí za správnost, aktuálnost a úplnost zveřejněných informací.
 2. Provozovatel se zavazuje ke kontrole obsahu zveřejněných informací, před zobrazením na portálu a vyhrazuje si právo na odstranění obsahu bez předchozího upozornění.
 3. Veškeré služby poskytované registrovaným uživatelům mohou být využívány pouze k zákonným účelům. Každý uživatel odpovídá za údaje, které vkládá na server, tzn. informace o ubytovacím zařízení, ceníky a fotografie.
 4. V případě žádosti o zrušení registrace inzerenta nebo ubytovatele si provozovatel vyhrazuje právo tak učinit nejpozději do 14 dnů od podání žádosti.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení/blokaci/úpravu registrace, popř. prezentovaného ubytovacího zařízení v případě prokazatelného porušení provozních podmínek serveru.
 6. Provozovatel stránek se zavazuje řádně registrovaným ubytovatelům poskytnout veškeré údaje o případných hostech. Veškeré tyto zprávy jsou ohlašovány textovou zprávou nebo emailem na telefonní čísla a emailovou adresu zadanou při registraci.
 7. Veškeré ceny za zvýhodnění, nebo provize jsou uvedeny bez DPH.
 8. Provozovatel portálu plazovani.cz si nenárokuje provizní sazby z uskutečněného pobytu u ubytovacího střediska, prezentovanýho na plazovani.cz.
 9. Ubytovatel je povinen pro prezentaci svého střediska na tomto portálu uhradit tzv. paušální poplatek dle přiložené fakturu a to do 7dnů od vystavení faktury.

Registrace

 1. Registrace nového uživatele je na základě souhlasu této smlouvy.
 2. Každý nově registrovaný uživatel potvrzuje souhlas se zasíláním obchodních nabídek různého charakteru na svou uvedenou emailovou adresu.
 3. Každý nově registrovaný uživatel se zavazuje ke korektnímu a pravdivému vyplnění registračních údajů.

Vkládání a úprava ubytovacího zařízení

 1. Při vyplňování údajů o samotném ubytovacím zařízení se registrovaný uživatel zavazuje ke korektnímu, úplnému a pravdivému vyplnění.
 2. Vkládané fotografie a přílohy se musí jednoznačně vztahovat k prezentovanému ubytovacímu zařízení.
 3. Vkládání odkazů se záměrem prezentovat jiné servery obdobného charakteru je zakázáno. Pro tento druh prezentace lze využít placené inzerce.
 4. Počet vložených ubytovacích zařízení jednotlivého uživatele je neomezen.

Odpovědnost plazovani.cz

 1. Provozovatel portálu v žádném případě neručí a neodpovídá za škody přímé či nepřímé jakéhokoli druhu, způsobené nemravném chování ubytovatele.
 2. Provozovatel nezodpovídá za správnost a úplnost poskytnutých informací vložených ubytovacích zařízení.
 3. Provozovatel je oprávněn poskytnout údaje registrace uživatele orgánům činným v trestném řízení.
 4. Provozovatel serveru pouze zajišťuje zprostředkování prezentace ubytovacích zařízení a nepřebírá zodpovědnost za vložené informace, fotografie a legálnost.
  Tyto všeobecné obchodní podmínky nabírají účinnost dnem 24.7.2014